JEG BEKREFTER HERVED AT ET OLMESARTAN-PRODUKT ER FORSKREVET TIL MEG AV EN LEGE