HÄRMED INTYGAR JAG ATT JAG HAR ORDINERATS EN OLMESARTANPRODUKT AV EN LÄKARE