Friskrivning

 

1. Innehåll

Daiichi Sankyo har utarbetat denna webbplats och kommer noggrant och omsorgsfullt att hålla den uppdaterad. Vi ger dock inga löften eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller informationens korrekthet eller fullständighet på denna webbplats, och vi avsäger oss allt ansvar vid användningen av denna webbplats. Inlägg från tredje part representerar upphovsmannens åsikt och är inte nödvändigtvis vår. Vi kan göra ändringar på denna webbplats när som helst utan anmälan, men vi tar inte något ansvar för att uppdatera den. Alla användare samtycker till att besök på och användning av denna webbplats och dess innehåll sker helt på egen risk. Varken Daiichi Sankyo eller någon annan part som har deltagit i att skapa, sätta upp eller leverera denna webbplats kommer att på något sätt vara ansvariga för skada som uppkommit till följd av besök på, användning av eller oförmåga att använda denna webbplats, eller några felaktigheter eller brister i innehållet i denna. 

2. Länkar till tredje part

Daiichi Sankyo erbjuder länkar till andra webbplatser samt e-postlänkar som kontrollerats innan de medtagits. Dessa länkar erbjuds endast för att underlätta för dig. Webbplatserna har utvecklats oberoende av varandra och kontrolleras av tredje part och därför tar Daiichi Sankyo inte på sig ansvaret för informationens korrekthet eller fullständighet på dessa webbplatser. Medtagandet av länkar ska inte tolkas som att Daiichi Sankyo stöder dessa webbplatser, och när du beslutar dig för att besöka länkade webbplatser som tillhör en tredje part gör du det helt på egen risk. Om vi får kännedom om att en sådan webbplats från tredje part har olagligt innehåll kommer vi genast att ta bort länken. 

3. Medicinsk information

Denna webbplats innehåller allmän och specifik information om olika medicinska tillstånd och hur de behandlas. Sådan information erbjuds enbart i informationssyfte och är inte avsett som ett substitut till råd från en läkare eller annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Du ska inte använda informationen på denna webbplats för att diagnostisera sjukdomar eller fysiska problem eller för att förskriva eller använda något läkemedel som eventuellt presenteras på denna webbplats. Det är viktigt att du endast litar på råd från kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller din specifika situation. 

4. Inga anbud eller uppmaningar

Ingen information som ges på denna webbplats utgör anbud eller uppmaningar till köp eller överlåtelse av, handel eller affärer med Daiichi Sankyo säkerheter eller produkter. Investerare ska inte förlita sig på denna information vid investeringsbeslut. 

5. Varumärken och upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats, såsom företagssymboler och logotyper, vårt firmanamn och våra varumärken samt texter, publikationer, nyhetsbrev, artiklar, åsikter, protokoll, meddelanden, synpunkter, grafik, bilder, HTML-koder, multimediafiler, Java-koder och val och uppställning av information (”material”) är skyddat av upphovsrätt och annan immaterialrätt under både tysk och utländsk lag. Förutom när det gäller att ta kopior och ladda ner innehåll för uteslutande personligt, privat och icke-kommersiellt bruk krävs uttrycklig, skriftlig tillåtelse av Daiichi Sankyo för all användning, reproduktion eller vidarebefordran av särskilt innehåll eller hela sidor. På lagliga eller godkända kopior måste alla kungörelser om upphovsrätt och annan äganderätt som finns i originaldokumentet vara kvar. Otillåten användning av material kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes-, patent- och övriga lagar. 

6. Information om produkter

Den information som gjorts tillgänglig på webbplatsen kan innehålla direkta eller indirekta hänvisningar till Daiichi Sankyos produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i vissa länder eller områden eller som saluförs under ett annat varumärke, och som kan omfattas av olika bestämmelser och villkor för användning beroende på land. Sådana referenser innebär inte att Daiichi Sankyo har för avsikt att sälja dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Vänligen rådfråga det lokala Daiichi Sankyo-dotterbolaget eller din Daiichi Sankyo-handelspartner för information gällande de produkter, program och tjänster som finns tillgängliga i ditt område/land. 

7. Dataskydd

Daiichi Sankyo strävar efter att följa tyska lagar och riktlinjer gällande dataskydd och datasekretess. Vid besök på denna webbplats kan viss icke-personlig och anonym information (datum, tid, besökt sida) sparas. Informationen kommer uteslutande att användas för statistik. Vidarebefordran till tredje part i kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte kommer inte att ske. Personuppgifter som frivilligt erbjudits oss genom att använda denna webbplats (tjänst; sluten användargrupp) kommer att behandlas konfidentiellt inom Daiichi Sankyo och enbart användas av företaget. Dessa uppgifter förs inte vidare till tredje parter. Dessa uppgifter sparas enbart för detta ändamål. 

På denna webbplats kan ytterligare information sparas på webbplatsanvändarens dator. Denna information kallas cookies och har enbart i uppgift att göra besök lättare. Cookies kan avaktiveras i webbläsaren. Om du väljer att avaktivera dessa cookies kan användningen av denna webbplats begränsas. 

Fastän vi gör rimliga ansträngningar för att försäkra oss om att allt material och tjänster som tillhandahålls på denna webbplats är säkra och inte innehåller sabotageprogram understryker vi härmed att dataöverföring på internet har systematiska svagheter, och att vi inte kan lova eller garantera fullständigt skydd mot oönskad åtkomst från tredje part. 

8. Webbplatsanalyser

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies, d.v.s. textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering, kommer Google att förkorta/anonymisera den sista oktetten i IP-adressen för medlemsstaterna i Europeiska unionen liksom för övriga parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. På uppdrag av webbplatsleverantören kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för webbplatsens operatörer och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kan du kanske inte använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin, tillgänglig under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Ytterligare information kan hittas på www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy). Observera att Google Analytics-koden på denna webbplats är kompletterad med "gat._anonymizeIp ();" för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser (s.k. IP-maskering).

9. Integritetpolicy

Det är uttryckligen förbjudet att använda våra kontaktuppgifter – särskilt telefon- och faxnummer samt e-postadresser – för kommersiell marknadsföring, såvida det inte sker med föregående skriftlig tillåtelse eller på basen av tidigare kommersiell kontakt. Vi och alla personer som nämns på denna webbplats motsätter sig härmed all kommersiell användning och vidarebefordring av personliga uppgifter. 

10. Contact

Vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige med alla problem, frågor eller förslag som du möjligen har rörande detta. Gällande alla andra frågor eller förslag, vänligen kontakta oss på: service@daiichi-sankyo.eu
Vi är medlemmar i "The German Association for Data Protection and Data Security (GDD)".